Mortens aften

Mortens aften

Mortens aften sælges der 600.000 ænder og 3.000 gæs i Danmark

En tradition som er dejlig for de fleste med andesteg og nogle med gåsesteg. Der sælges 600.000 ænder og 3.000 gæs op til Mortens aften, der holdes den 10. november. Kun til juleaften sælges der flere!

Men hvor stammer traditionen fra ?

Wikipedia skriver:

Fakta om:
Mortensdag 11. november er dagen for udnævnelsen Martin af Tours til biskop i Tours i år 371. På dansk og svensk kaldes han Sankt Morten eller Morten Bisp, og han er årsag til en lang række legender og skikke, f.eks. fejres mortensaften, aftenen den 10. november, i flere lande festligt – i Flandern og dele af Tyskland f.eks. med optog med lygter og en rytter klædt som Morten. I Danmark, Skåne og dele af Tyskland spises der denne aften traditonelt gåsesteg – mortensgås.

Martin Luther har desuden sit fornavn fra at være døbt på denne dag.

Legenden fortæller:

Martin af Tours - biskoppen der gemte sig i gåsestien

Martin af Tours - biskoppen der gemte sig i gåsestien


Sankt Morten blev udnævnt til biskop i Tours den 11. november 371. Den mest kendte legende siger, at den fromme Morten af ydmyghed ikke ville udnævnes til biskop. Han gemte sig derfor i en gåsesti for at undgå udnævnelsen, da man kom til ham.

Gæssenes skræppen forrådte ham dog, og det siges, at Morten som biskop bestemte, at man hvert år skulle straffe gæssene for at have forrådt ham – ved at slagte og spise dem. Den ældste kendte danske kilde, der beskriver denne legende, er fra 1616, men der findes lignende tyske kilder tilbage fra 1500-tallet, og også i Danmark er der blevet spist mortensgås før 1616.
Se mere på http://da.wikipedia.org/wiki/Mortens_aften

Se opskrift her: http://www.under-boegen.net/?p=609
og samtlige opskrifter her; http://www.dr.dk/dr1/spisemedprice .

Festaften i Danmark (Kilde: Kisteligt Dagblad)
I Danmark kom historien om Martin og gæssene første gang på tryk i 1616, altså længe efter reformationen i 1536. Helgenfesten overlevede denne med det nye danske navn Morten Bisp. Dette kan skyldes, at november var oplagt til fest, da slagtetiden var en af de få gange, man spiste fersk kød, da det meste ellers blev nedsaltet.

I Danmark spiser vi traditionelt gåse- eller andesteg mortensaften. Der findes belæg for, at vi allerede gjorde det i middelalderen. Gæs var i gammel tid ikke så almindelige i Danmark, og de var meget dyre, så derfor begyndte man også at spise andre fjerkræ i stedet for gæs.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.