Frøken Jensens Kogebog

Uddrag fra Frøken Jensens Kogebog fra 1901:
Hvor ofte hører man ikke, vore Husmødre beklager sig over det store Arbejde, som Husførelsen og særlig den daglige Levemaade paalægger dem. Grunden hertil maa nærmest søges i Mangel paa tilstrækkelige Kundskaber paa det huslige Omraade eller i mange Tilfælde paa den fornødne Interesse for Sagen.

Enhver Gerning, om end nok saa dagligdags, vil altid kunne afvindes Interesse eller drives til en vis Fuldkommenhed; her med mener jeg ingenlunde, at Husmoderen udelukkende skal leve for Hus- væsenet alene, dertil er der for mange andre og store Krav. som gør sig gældende.

Hendes første Pligt maa være at gøre sig bekendt med sin Mands Indtægter for derefter at indrette sit Hjem, saa at Udgifterne kommer til at staa i passende Forhold til Indtægterne, samt fremfor alt at føre et meget nøjagtigt Regnskab; mange Smaaudgifter, som ofte vil kunne udelades, vil hun da faa Øje for, og Regnskabsbogen bliver i de fleste Tilfælde en god Ledetraad for næste Aars Indkøb, baade hvad Kvantum og Pris angaar.”

Frøken Kristine Marie Jensen.

Frk-Jensenjpg

Husholdersken Kristine Marie Jensen fra Randers, kvinden som var „Frøken Jensen“, har formodentlig ikke gået rundt i køkkenet hos den københavnerfamilie, hun i slutningen af attenhundredetallet holdt hus for, og ladet sig tynge af overvejelser om, hvorvidt maden hun serverede var gammeldags eller moderne, endsige klassisk. Hun har blot passet sit arbejde samvittighedsfuldt og godt. Gennem årene har hun samlet og nedskrevet sine opskrifter og erfaringer, og i 1901 blev samlingen udgivet. Det kom der som bekendt en klassiker ud af.

I over hundrede år har vi alle sammen – unge og gamle, erfarne og uerfarne i et køkken – tyet til „Frøken Jensens Kogebog“ når vi lige skulle have repeteret opskriften på forloren hare og karamelrand. Eller hvis vi skulle have styr på melbollerne til hønsekødssuppen, eller afklaret en diskussion om hvad benløse fugle egentlig er. Klassikeren er – som rigtige klassikere ofte er det – stadig moderne og aktuel – og nu til Android. God fornøjelse på indkøb og i køkkenet.

Nu kan du også dele dine yndlingsopskrifter over de sociale medier, måske får du gæster til middag.

Frøken Jensens Kogebog nåede at udkomme i ikke mindre end 27 oplag i Frøken Jensens levetid, og er siden blevet en af de bedst sælgende bøger herhjemme nogensinde. 800.000 eksemplarer er det blevet til.

Den originale kogebog er nyrevideret og bearbejdet af de to erfarne madskribenter Nanna Simonsen og Carina Malling Skronski.

Frøken Jensens App indeholder den komplette klassiske kogebog fra 1901. Den kan downloades på eget ansvar.